پایان نامه بازاریابی رابطه مند/شكل گيري بازاريابي رابطه مند

شكل گيري تفكر بازاريابي رابطه مند در سازمان، موجب ايجاد نگرشي متفاوت از بازاريابي سنتي در مورد رابطه فروشنده- خريدار خواهد شد. امروزه توجه به مشتري به عنوان پايه و اساس موفقيت بازاريابي مطرح شده است.اهميت مشتري در بازاريابي رابطه مند را با مثالي از فيزيك مغناطيس روشن تر مي سازيم. در مغناطيس، مفهومي به…

داراییهای شرکت:/پایان نامه اجزاي سرمايه فکری

بي شك این داراییهای نامشهود دارای ارزش هستند چون وقتی شرکت‌‌ها (کسب و کارها) فروخته می‌شوند و بخشی از ارزش آنها بصورت سرقفلی [1]نامگذاری و برچسب می‌خورد. بر طبق نظر هوريب[2]، سرقفلی تفاوت بین ارزش واقعی (بازاری) شرکت و ارزش دفتری آن است (Bontis etal., 2000). تا قبل از سال 1980، مهمترین عامل تعیین کننده…