دانلود پایان نامه ارشد – شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)

هنگامی که قرارداد نقض قرارداد محسوب می‌شود و در صورتی که این نقض اساسی نباشد مصادیق بند 3 ماده 46، خریدار می‌تواند با لحاظ شرایطی رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست کند به موجب بند 3 ماده 46 «هرگاه کالا منطبق با قرارداد نباشد مشتری می‌تواند از فروشنده بخواهد که عدم انطباق را با…

فروش فایل پایان نامه : مفهوم خسارت در قانون مدنی ,عرف و…شیوه جبران خسارت …

مسئولیت در ضمان قهری به خودی خود محرز نیست و همانند خسارات قراردادی  نمی باشد بلکه هنگامی خسارت دیده را مستحق دریافت خسارت می داند که خسارت وارده بر شخص از جانب مقصر بدون هر گونه شک و شبهه ای به اثبات رسیده باشد (مهمان نوازان، 1389: 29) خسارت در مسئولیت عهدی در قانون مدنی…

مقاله (پایان نامه) : شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری -فروش فایل

مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد به جبران ضرر و زیان و خسارت به دیگری این مسئولیت بر اساس یک رابطه دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می‌شود، در این نوع مسئولیت چون عمل ارتکابی مخل ضمان قهری جبران خسارت شخص متضرر می‌باشد و به عبارت دیگر برای حفظ حقوق خصوصی افراد وضع شده…

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی …

بر اساس ماده 228 جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید» از این رو متعهد زمانی می‌‌‌تواند مطالبه خسارت نماید که: الف: خواسته دعوی سند رسمی بود و از طریق اداره قانون جدید بر اساس ماده 522 قآدم، قانون گذار کاهش ارزش واقعی و قدرت خرید پول را مبنا قرار داده است…

یکی از اصول مسلم حقوق معاهدات بین المللی؛ اصل وفای به عهد می باشد ،که بر مبانی محکم و خدشه ناپذیری استوار است؛ بطوریکه در منابع مختلف حقوق بین الملل مثل خود معاهدات بین المللی، عرف      بین­المللی و از همه مهمتر بعنوان یک اصل حقوقی، مورد پذیرش از جانب ملل متمدن جهان، قابل شناسایی و…

جبران نشدن ضرر عمده ترین هدف مسئولیت مدنی قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق مراجعه به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد» مورد دیگر جایی است که ترمیم خسارت توسط بیمه صورت می گیرد، در اینجا این سوال مطرح شده است…

پایان نامه ضمان غرور-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت …

در تعریف قاعده غرور گفته شده است که، در هر مورد که در اثر جهل به واقع به کسی زیانی رسد و مسبب این جهل قانون مدنی از آن با عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود، نقش اساسی دارد و از این رو تحقیق در این قاعده از بایسته های فقهی به شمار می آید…

قاعده اتلاف:-مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از خرابی و عیب معابر …

در تمییز داوری عرف است زیرا حوادث جهان چنان گونه گون و پیچیده است که به دشواری می توان همه را با یک قاعده بررسی کرد ناچار باید ویژگی های هر کدام را در نظر آورد: آیا بر حسب عادت از کاری که انجام شده است تلف به بار می آید؟ آیا حوادثی که در…