معیارهای اطلاعاتی آکائیک :پایان نامه نوسانات سهام

معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز چندین معیار اطلاعاتی به منظور تعیین مرتبه p یک فرآیند AR وجود دارد که تمامی آنها مبتنی بر درستنمایی می باشند. به عنوان مثال، معیار اطلاعاتی آکائیک[1] (1973) به صورت زیر می باشد: (2-1)                                              (تعداد پارامترها)  + (درستنمایی ) ln  = AIC که تابع درستنمایی در آن به تخمین حداکثر…

مسیریابی وسایل نقلیه:”پایان نامه مسیریابی وسایل نقلیه”

– مسأله مسیریابی وسایل نقلیه موضوع مسیریابی وسیله‌نقلیه، یکی از مفاهیم آشنا در زمینه تحقیق در عملیات است که در دو دهه اخیر تلاش‌ها و به دنبال آن پیشرفت‌های بزرگی در این زمینه انجام گرفته است. مسأله مسیریابی وسایل نقلیه به مجموعه‌ای از مسائل اطلاق می‌شود که در آن ناوگانی متشکل از چندین وسیله نقلیه…

مفهوم شبکه زنجیره تأمین-پایان نامه شبکه زنجیره تأمین

شبکه زنجیره تأمین[1]      بطور کلی یک شبکه عمومی زنجیره تأمین شامل چهار جزء (سطح) اصلی خرید، تولید، توزیع و مشتری می باشد. نخستین جزء شبکه زنجیره تأمین شامل تأمین کنندگان می باشد که کالاها وخدمات را برای چندین کارخانه فراهم می کنند. این شبکه شامل همه تأمین کنندگان مواد اولیه، تولید کنندگان قطعات وهرعرضه…