بیمه عمر-پایان نامه ارزش برند شرکت

شاید کسی را کمترین گمانی نباشد که پیشرفت بیمه، با توسعه اقتصادی کشور، همواره ملازم است و به ترمیم وضع اقتصادی یک کشور، افزایش مبادلات، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری؛ پیشرفت و بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ کمک می کند. مقدمه پایه ریزی بیمه، وجود…

پایان نامه درمورد مدیریت سود-ارزش حسابرسی

تاثیر حسابرسی بر ویژگی های کیفی اطلاعات: ارزش حسابرسی ارزش مستقل (مطلق) نیست وتابع ارزش اطلاعات حسابداری گزارش شده است و اینکه اطلاعات حسابداری برای چه مصارفی مورد بهره برداری قرار میگیرد.ارزش افزوده (مضاعف) حسابرس متشکل از دو بعد است: بعد کنترلی و بعد اعتبار بخشی. شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه…

داراییهای شرکت:/پایان نامه اجزاي سرمايه فکری

بي شك این داراییهای نامشهود دارای ارزش هستند چون وقتی شرکت‌‌ها (کسب و کارها) فروخته می‌شوند و بخشی از ارزش آنها بصورت سرقفلی [1]نامگذاری و برچسب می‌خورد. بر طبق نظر هوريب[2]، سرقفلی تفاوت بین ارزش واقعی (بازاری) شرکت و ارزش دفتری آن است (Bontis etal., 2000). تا قبل از سال 1980، مهمترین عامل تعیین کننده…

تعاریف سرمایه فکری/پایان نامه سرمايه هاي فکری

در این روزگار، نقش مدیریت پیدا کردن راه‌ها و روش‌هایی بود که کالاها و بازارها با هم ترکیب کنند و سازمانها بیشتر بر روی منابع محیطی که عمدتاً مشهود بوده است متکی بوده‌اند. اما بعد از سال 1980، عامل تعیین کننده‌ای دیگر مطرح شد و آن هم نحوه استفاده از منابعی بود که غیر قابل…

پایان نامه گزارشگری مالی/ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی

کیفیت صورت های مالی درمقایسه با کیفیت گزارشگری مالی اگرچه پیشنهاد شماره 8  کمیته  بلوریبون و استاندارد شماره 61 مشخصاً  به  کیفیت  گزارشگری  مالی  اشاره کرده اند ولی با  تأکید  بر اصول حسابداری  شرکت،  به طور ضمنی بر صورت های مالی تمرکز نموده اند. به هرحال، بحث جامع در خصوص کیفیت، در نهایت  می باید …

پایان نامه راهبرد تجاری سازی:تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

هنگامیکه نوآوری بتواند منافع مالی یا اجتماعی را ارتقا ببخشد آنگاه به طور گسترده وفق پذیر است. مرحله آخر گسترش و توسعه است. در واقع محصول عمومی و یا تکنولوژی عمومی جهت استفاده وارد بازار می شود. اگرچه فرآیند نوآوری اجتماعی یا تکنولوژیکی پیچیده تر از مبحث خلاصه شده ای است که در بالا ارائه…

پایان نامه درباره تولید ملی/:توسعه فرصت

میتوانیم به سه جزئی بپردازیم که اکثر پژوهشگران آنها را به عنوان تشکیل دهندگان فرصت شناسایی کرده اند، یعنی توسعه فرصت، ارزیابی فرصت و شناسایی فرصت.   توسعه فرصت: فرصتها به عنوان یک مفهوم ساده آغاز میشوند که هرچه کارآفرین آنها را بیشتر توسعه میدهد، دقیقتر میشوند. این فرایند شامل تلاشهاي پیشدستانه مثل توسعه محصول…

پایان نامه درباره سرمایه فکری/:تعاریف سرمایه فکری

سرمایه فکری نماینده مجموعه دارایی های ناملموسی است که همچنین بعنوان دارایی های دانش معروف اند. این دارایی ها از دارایی های فیزیکی همچون اموال، ماشین آلات و تجهیزات یا موجودی کالا و دارایی های مالی همچون مطالبات، سرمایه گذاری ها و نقدینگی متمایز است و بطور فزاینده ای بعنوان منبع کلیدی شرکت در استراتژی…

پایان نامه نوآوری محصول:تعاریف مدیریت دانش

تعاریف و مفهوم مدیریت دانش دانش يک منبع اقتصادی کليدی) و حتي مي توان گفت تنها منبع کليدی( برای کسب مزيت رقابتي است. سازمان ها مي توانند از طريق مديريت اثربخش دانش، توليد و يا کسب دانش های جديد، در دسترس قراردادن دانش و به کار بستن آن، کارکنان خود را به کارکنان دانشي تبدل…

پایان نامه بازاریابی رابطه مند/شكل گيري بازاريابي رابطه مند

شكل گيري تفكر بازاريابي رابطه مند در سازمان، موجب ايجاد نگرشي متفاوت از بازاريابي سنتي در مورد رابطه فروشنده- خريدار خواهد شد. امروزه توجه به مشتري به عنوان پايه و اساس موفقيت بازاريابي مطرح شده است.اهميت مشتري در بازاريابي رابطه مند را با مثالي از فيزيك مغناطيس روشن تر مي سازيم. در مغناطيس، مفهومي به…