پایان نامه ها

منبع مقاله b (1181)

متغیر مستقل:8متغیر وابسته:8فرضیه‏های تحقیق:9تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:9روش شناسی تحقیق:11فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری12طرح بحث:13مبحث اوّل: مفهوم و ویژگی های فضای سایبری13گفتار اوّل: فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع رسانی15گفتار دوّم :مخفی و پنهانی بودن17گفتار سوم :فراملی و غیر قابل کنترل بودن18مبحث دوّم: پیکره ادامه مطلب…

توسط 92، قبل
پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (1170)

2-8-2) خلاقیت فردی در مقابل نوآوری تیمی322-8-3) نوآوری رو به پیشرفت322-8-4) نوآوری و خلاقیت جهانی332-8-5) نوآوری نظام یافته (TRIZ)412-9) ویژگی های خدمات بانکی432-9-1) مقایسه خدمات بانکهای ایرانی وخارجی :442-10) پذیرش تکنولوژی502-11) تئوری انتشار نوآوری (IDT)512-12) تئوری عمل منطقی (TRA)522-13) تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB)542-13-1) اجزا و روابط تئوری رفتار ادامه مطلب…

توسط 92، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (1175)

2-3)بانکداری الکترونیکبرای بانکداری الکترونیک تعاریف متعددی ارائه شده است. آنچه در تمامی تعاریف می توان مشاهده نمود استفاده از سیستم های سخت افزار و نرم افزار رایانه ای است و همچنین اطلاعات بانکی قابل پردازش به صورت دیجیتال که در اختیار رایانه قرار می گیرد.در تعریف بانک مرکزی مالزی بانکداری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل
پایان نامه ها

مقاله b (1171)

2-8-7- مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط……………………………………………………..56 2-9- خانواده الگو های انفرادی ………………………………………………………………………………………..60 2-9-1- روش های آموزش انفرادی…………………………………………………………………………….61 2-9-2- آموزش انفرادی و ویژگی های آن……………………………………………………………………62 2-9-3- آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه اسکینر…………………………………………………………..64 2-9-4- آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه بلوم………………………………………………………………65 2-9-5- آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه کلر………………………………………………………………..662-10- روش تدریس یادگری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (1177)

5-1) مقدمه1515-2) نتایج آمار توصیفی1515-3 ) نتایج آمار استنباطی1545-4) پیشنهاداتی در راستای تحقیق1595-5) پیشنهاداتی برای محققین آتی159منابع و ماخذ161ضمائم168پرسشنامه169جداول177 چکیده :تحقیق و بررسی در خصوص نقش عدالت سازمانی در رابطه بین متغیرهای مدیریت عملکرد و تعهد سازمانی ضمن روشن تر کردن وضعیت و شرایط موجود در جامعه مورد بررسی، می ادامه مطلب…

توسط 92، قبل
پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (1172)

واژگان کلیدی: ، حقوق کودک، ازدواج موقت،ازدواج دائم، وطی به شبهه، نکاح فاسد، نکاح باطل، ولد زنا، ازدواج‌های نوظهور، ازدواج مسیار،ازدواج عرفی،ازدواج سری،ازدواج مدنی،ازدواج فرندی، ازدواج سفید،نکاح معاطاتی و نکاح جهادی،مذهب. فهرست مطالب مقدمه1 1-بیان مسئله2 2- ضرورت و اهمیت تحقیق3 3- پرسش های تحقیق4 4- پیشینه و سابقه تحقیق4 ادامه مطلب…

توسط 92، قبل
پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (1178)

چکیده:1مقدمه:2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه42-1 بیان مسأله53-1 ضرورت انجام تحقیق64-1 اهداف تحقیق75-1 فرضیه های تحقیق81-5-1 فرضیه های اصلی82-5-1 فرضیه های فرعی86-1 روشهای جمع آوری اطلاعات87-1 قلمرو تحقیق9فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2 مقدمه112-2تعاریف عملیاتی121-2-2 تعریف سیستم اطلاعات121-1-2-2 تعریف سیستم اطلاعاتی مدیریت132-2-1-2 سیستم های اطلاعاتی حسابداری 142-2-2 تعریف سیستم اطلاعات حسابداری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (1173)

1-5-2- تمایز فنوتیپی و اتصال اولیه 81-5-3- اتصال برگشت‌ناپذیر 81-6- بلوغ بیوفیلم 91- 7-کنده شدن به عنوان یک بخش از تکامل بیوفیلم 91- 8- تشکیل بیوفیلم به عنوان یک فرایند تکاملی 111-9- ارتباطات سلول-سلول در طول تشکیل بیوفیلم 121- 10- خصوصیات بارز بیوفیلم 131-10-1- بیوفیلم به عنوان جوامع میکروبی مرتبط ادامه مطلب…

توسط 92، قبل
پایان نامه ها

دانلود مقاله b (1179)

6- روش q توبین (q Tobin)367- مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC)37ارزیابی عملکرد38تعاریف38تعاریف عملکرد38تعریف ارزیابی38تعریف ارزیابی عملکرد38روش های ارزیابی عملکرد38اهمیت و سودمندی ارزیابی عملکرد39مبنای ارزیابی عملکرد39تکنیک های ارزیابی عملکرد40اهداف ارزیابی عملکرد40مروری بر پیشینه تحقیق41تحقیقات خارجی41تحقیقات داخلی46فصل سومروش شناسی تحقیق3-1) مقدمه493-2) نوع پژوهش493-3) طرح مسأله پژوهش493-4) فرضیات تحقیق503-5) قلمرو مکانی و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (1174)

2-3- تاریخچه تدریس و یادگیری مدارس هوشمند در جهان192-4- مفاهیم و تفاوت مدرسه هوشمند با سایر212-4-1- مفهوم مدرسه هوشمند212-4-2- مفهوم مدرسه هوشمند ازدیدگاه دیوید پرکینز212-4-3- تفاوت مدرسه هوشمند با مدرسه مجازی222-4-4- تفاوت مدارس سنتی وهوشمند232-5- کاربرد فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش232-5-1- کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس ادامه مطلب…

توسط 92، قبل