پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:تحصیلات و توسعه خود اشتغالی

نقش تحصیلات در توسعه خود اشتغالی تحصیلات و سواد، می تواند نقش بسزایی در موفقیت برنامه های خود اشتغالی به همراه داشته باشد به طوری که در برخی از مدارس در کشورهای مختلف موضوع کارآفرینی و کار به عنوان یک واحد درسی مدنظر است و حتی در برخی از موارد، مؤسسه هایی هستندکه مبادرت به…

تعریف طفل درفقه//پایان نامه حضانت فرزندان

تعریف طفل درفقه باتوجه به اینکه قانونگذار این سن بلوغ را(یعنی 9و15 سالگی)با معیارهای اسلامی وفقهی تعیین کرده است بد نیست برای اینکه بتوانیم تعریف دقیقی از کودک داشته باشیم،تفحصی در فقه بنماییم. صغیر در لغت به معنای خردسال است،مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله در تعریف صغیر می فرمایند:(صغیر کسی است که به حد…

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-تعریف توقیف

تعریف توقیف توقیف مصدر باب تفعیل و ازریشه وقف است و در لغت به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است که در صورت اول توقیف شخص، و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند[1] .و در اصطلاح آیین…

طبيعت//پایان نامه آلودگی هوا

طبيعت اگر بخواهيم از واژه‌هاي با مفهوم مبهم نام ببريم، اين واژه چيزي جز كلمه نخواهد بود؛ زيرا به تمام موجوداتي كه پروردگار در جهان نباتات، آفريده « طبيعت » است، طبيعت گفته مي شود؛ به عبارتِ ديگر، هر چيزي كه دست بشر در ايجاد آن دخالت نداشته باشد، طبيعت نام دارد.(پیشین) 1-1-2-اكولوژي اكولوژي، يا…

پایان نامه تجمل گرايي:/از بين رفتن آرامش واقعي

از بين رفتن آرامش واقعي از بين رفتن رفاه و آرامش حقيقي افراد، ديگر پي‌آمدتجمل گرايي است كه خسارت‌هاي بسياري هم چون تزلزل در نظام خانوادگي و روابط اجتماعي را به همراه دارد. فرد تجمل گرا هميشه در پي مد و تهيه امكانات و وسايلي است كه از تازگي برخوردار باشند. از اين رو، در…

مفهوم شناسي اعتدال:پایان نامه درمورد تجمل گرايي

مفهوم شناسي اعتدال الف) اعتدال در لغت : اعتدال از ماده عدل مصدر باب افتعال، به معناي ميانه و ميانه روي است .برابر گزارش اهل لغت : تساوي ، برابري ، بر وسط ماندن راه . و از نظر کمي و کيفي دچار افراط و تفريط نشدن است. [1] ابن فارس مي گويد : «يوم…

پایان نامه آموزش های مهارتی:/ آموزش و رشد اقتصادي

سهم آموزش در رشد اقتصادي از ضرورت ها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی ، نظام آموزشی برای ایجاد مهارت های لازم سرمایه انسانی است که موجب افزایش توانایی های دانش ، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار است. با عنایت به اینکه پایه اصلی اقتصاد آموزش است و از طریق آموزش…

مفهوم عام مسئولیت مدنی:/پایان نامه ضررهای جمعی

مفهوم عام مسئولیت مدنی در مفهوم عام، مسئولیت مدنی به هرگونه تعهدی اطلاق می گردد، که قانون برعهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارده به دیگری را جبران کند، اعم از اینکه این تعهد ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. پس مسئولیت به این معنا هم شامل مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد می گردد…

پایان نامه رهن دریایی//مفهوم رهن مدنی

رهن از آنجا که رهن یکی از عقود معین در قانون مدنی و یکی از عقود بسیار مهم در فقه اسلام است و همچنین، پایه و اساس پایان‌نامه‌ی پیش‌رو تلقی می‌گردد، ابتدائاً تعریفی اجمالی از رهن مدنی ارائه خواهیم کرد و سپس، به تعریف رهن دریایی خواهیم پرداخت. الف. رهن مدنی مفهوم لغوی رهن، مصدر…

پایان نامه تیپ های شخصیتی:عوامل بوجود آورنده شخصیت

عوامل بوجود آورنده شخصیت عوامل بوجود آورنده و تکامل دهنده شخصیت را می توان به چهار دسته تقسیم کرد که عبارت است از: الف) وراثت: هر انسانی چون به بشر تعلق دارد با طبیعت انسانی خلق می شود پیدایش طبیعت فرد را از یک جهت تابع رونده جبری است زیرا که یک سلسله صفات و…