پایان نامه مواد مخدر/:دیدگاه امام خمینی درباره اعتیاد

دیدگاه حضرت امام خمینی در پیشگیری ازاعتیاد: 

اعتیاد به موادمخدر در نزد امام خمینی (ره) مصداق کامل باطل قرار گرفته است. اگر باطل ها دارای مراتب باشند، فساد هرویین از همه فسادها حتی شراب و زنا بالاتر است و لذا قاچاقچی ها که موجب رونق اعتیاد در سطح جامعه می گردند، خیانتکاران درجه یک جامعه محسوب می شوند . مهمترین دلیل وجود اعتیاد در جوامع به نظر امام (ره) دست های اجانب است. امام معتقد بودند، مواد مخدر مساله ای مربوط به قاچاقچی یا یک کشور نیست، بلکه مساله ای جهانی است. استعمار در گذشته با جاهل نگه داشتن مردم به اهدافش دست می یافت. به نظر امام، آسیبی که به امکانات فیزیکی کشور وارد می شود آن قدر اهمیت ندارد که نیروی انسانی یک ملت از بین برود. جنایت بزرگ رژیم گذشته آن بود که نیروی جوان را نابود کردند. بنابراین امام بدون آنکه گرفتار سطحی نگری شود، مسئله قاچاق موادمخدر در کشور را حلقه ای از حلقات تزانزیت قاچاق بین المللی که با اهداف حساب شده دردنیا منتشر می شود، می داند. « شما اینها را با چهار تا قاچاقچی حساب نکنید، این قاچاقچی بزرگ ها این کار را می کنند، این دست های خارجی دارد این کارها را می کند،…. اینها می خواهند که نگذارند این نهضت به آخر برسد».« ساده انگاری است که کسی تصور کند،پخش موادمخدر امری اتفاقی است بلکه نقشه ای کامل و جامع در کار است».«آرزوی دشمنان یک ملت آن است که هر چه می خواهند بکنند و ما حرف نزنیم. آدم افیونی نمی تواند فکر بکند برای یک مملکت».

«جامعه ای که جوانان آن نسبت به مقدرات خودشان بی توجه باشند اسلامی نیست. جوانی که معتاد است اگر چه از حیثیت جانی ثروتی برای کشور است اما این ثروت بی فایده است. کسی که مشغول تزریق هرویین است یا پای منقل چرت می زند از اطراف خودش بی خبر است چه رسد به آنکه چه اتفاقی در جامعه اتفاق می افتد، چنین کسی دیگر فکرش نمی رود دنبال اینکه نفت ما را که می خورد کجا می رود این نفت این ثروت ما کجا می رود. اصلا تو فکرش نمی آید. یک آدم هرویینی اصلا فکرش دنبال این نیست که چه می گذرد او همه اش دنبال این است که چه وقت هرویین بشود یا وقت استعمال تریاک بشود. همه عالم به هم بخورد این همین طور آنجا نشسته چرت می زند یا مشغول عیاشی است.»

اعتیاد غرور مقدس یک ملت را نابود می کند و آنها را به صورت ذلیلانه ای در می آورد چنین کشوری هر چه به آن توهین کنند جسارت انتقاد را از کف می دهد، مانند مرده ای که فاقد اعصاب است و هر چه به آن زخم می زنند حرکتی از خود نمی کند. اسلام امام (ره) اسلام جسارت و نقادی در برابر باطل است. جوان مطلوب از نظر امام آن است که اگر یکجا صحبتی شد که می خواهد به حیثیت کشورش به حیثیت ملتش به حیثیت اسلامی برخورد باید پا بشود برود سراغ آن کار. جوان نامطلوب، جوانی است که مبتلا به مخدرات است و در امور کشوری بی تفاوت نسبت به مصالح مملکت کار ندارد.

 

در آثار امام به صورت پراکنده به راه های پیشگیری معتادین اشاره شده است که به طور اختصار می توان این روشها را در مقولات ذیل بسته بندی کرد:

 

موادمخدر تفکر منطقی را سلب می کند:

« مخدرات فکر انسان را می گیرد. انسانی که فکر منطقی نداشته باشد در اوهام و تخیلات غرق می شود و در زندگی به صورت موجودی خیالباف در می آید. آدم معتاد واقعیت جدی زندگی را فراموش می کند و دنبال تمایلات حیوانی خویش به راه می افتد. یک همچو موجودی نمی تواند در مسائل جدی فکر کند اصلا فکرش نمی آید دنبال مسائل جدی، تمام افکارش متوجه به آن مسائل شهوانی و حیوانی است».

 

اعتیاد و سلب قدرت اراده:

«اراده وابسته به عقل است، برخلاف میل که با شهوت سروکار دارد. هر قدر آدمی بتواند مسلط بر امیالش باشد و امیالش را تحت کنترل عقل در آید نیروی اراده قدرتش شدت می یابد. اعتیاد نیرومندی را سلب می کند و جوان را به حال خمار و خلسه در آورد».

 

اعتیاد و بحران هویت:

از آثار مخرب اعتیاد آن است که اعتماد به نفس فردی و اجتماعی را می گیرد. آدم معتاد به صورت موجود ضعیف و مهملی در می آید که نه تنها منشا امور مثبت برای جامعه نیست که اساسا خودش را قبول ندارد و هویتی برای خود قائل نیست. به قول امام « اعتیاد انسان را از میان تهی می کند».

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه: