پایان نامه عوامل آمیخته بازاریابی//گرايشهاي مديريت بازاريابي

گرايشهاي مديريت بازاريابي

خواسته مديريت بازاريابي، طراحي استراتژي براي ايجاد رابطه سودمند با مشتريان هدف مي باشد. پنج رويكرد متفاوت وجود دارد كه سازمانها براساس آنها شكل گرفته و استراتژي بازاريابي را به اجرا در مي آورند: توليد، محصول، فروش، بازاريابي و اساس بازاريابي اجتماعي.

2-1-2-1-رويكرد توليد

 بر اين طرز فكر شكل گرفت كه مصرف كننده محصولي كه در دسترس بوده و استطاعت خريد آن را داشته باشد، كاملاً مي پسندد. بنابراين، مديريت بايد تلاش خود را در جهت افزايش كارايي توليد و توزيع متمركز سازد. اين رويكرد، يكي از قديمي ترين گرايشهاست كه راهنماي فروشندگان بوده است.

اين رويكرد هنوز هم در برخي موارد بازار ،كارساز است.شركتهايي كه از اين رويكرد پيروي مي كنند، دست به ريسك بزرگي زده و ممكن است با تمركز زياد بر عمليات خودشان، از نيازهاي واقعي مشتري يعني مرتفع كردن نيازها و ايجاد رابطه با او، غافل شوند.

 

2-1-2-2-رويكرد محصول

رويكرد محصول بر اين ايده تكيه دارد كه مشتري علاقه مند كالايي است كه بهترين كيفيت، بازده و خصوصيات ابتكاري را داشته باشد. در اين رويكرد، استراتژي بازاريابي بر بهبود مستمر محصول متمركز مي شود. كيفيت و بهبود محصول بخش مهمي از بيشتر استراتژيهاي بازاريابي مي باشد. اما تأكيد صرف بر محصولات شركت ممكن است به نزديك بيني بازاريابي منجر شود.

 

2-1-2-3-رويكرد فروش

شركت هاي بسياري پيرو رويكرد فروش هستند؛ اين رويكرد تأكيد مي كند كه فروش شركت تنها در صورتي به ميزان كافي خواهد بود كه شركت در زمينه معرفي و فروش زياد تلاش كند. اين رويكرد معمولاً براي كالاهاي ناخواسته بكار مي رود؛ يعني كالاهايي كه خريداران معمولاً به خريد آنها فكر نمي كنند، مثل بيمه و اهداء خون. شركتهاي اين بخش بازار بايد چشم اندازها را مورد بررسي قرار داده و محصولات را بر اساس سودمندي آنها به فروش برسانند.

البته چنين روش هاي تهاجمي ممكن است ريسك زيادي نيز در بر داشته باشند. تأكيد اين استراتژي بر دست يابي به معاملات منجر به فروش بوده و به ايجاد رابطه هاي طولاني مدت و ارزشمند با مشتري توجهي ندارد . معمولاً هدف فروش چيزهايي است كه توليد شده، نه توليد محصولاتي كه بازار خواهان آن است. فرض بر اين است كه مشتريان محصولات را كه در نتيجه چرب زباني خريده اند، دوست خواهند داشت. اگر هم دوست نداشته باشند، موضوع را فراموش كرده و باز هم آنرا مي خرند. اما اين فرض معمولاً فرض درستي نيست.

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: