پایان نامه توسعه بازار مالی:بازار مالي

بازار مالي

بازار مالي مکاني است که درآن دارائي‌هاي مالي مورد مبادله قرار مي‌گيرند. يکي از طبقه بندي‌هاي اين بازار، تقسيم‌بندي اين بازارها براساس سررسيد حق مالي است. بازارهاي مالي از اين جهت، به بازار دارائيهاي مالي با سررسيد کوتاه مدت(بازارپول) وبازار دارائيهاي مالي باسررسيد بلندمدت (بازارسرمايه) تقسيم بندي مي شوند.

بازار سرمايه به دو شکل بازار اوليه و ثانويه مي‌باشد. بازار اوليه به بازاري اطلاق مي شود که در آن اوراق بهادار جديد، براي اولين بار از طرف يک سازمان متتشر مي شود. انتشار اوراق بهادار در اين بازار با هدف تامين مالي صورت مي گيرد. بازار ثانويه به ترتيباتي اطلاق مي شود که از طريق آن خريداران و فروشندگان مي توانند به روشي متفاوت و به قيمت‌هاي قابل قبول براي طرفين، اوراق بهاداري که دوره عرضه آن در بازار اوليه به اتمام رسيده را، معامله کنند. بازار ثانويه خود به دو بخش غير سازمان يافته خارج از بورس (OTC) و سازمان يافته تقسيم مي‌شود.

بازار بورس[1] (Stock Market يا Stock Exchange) به عنوان نهادي از بازار سرمايه، مکاني است براي انجام معاملات ثانويه روي سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس. بنابراين قبلا بايد سرمايه‌گذاري مشخصي روي تأسيس يك شركت يا كارخانه‌اي انجام شده باشد (بازار اوليه) و با تامين شرايط مشخصي، اين شركت در بورس پذيرفته شده باشد تا بتوان آن را روي ميز بورس معامله كرد (بازار ثانويه).

2-3 بازارهاي مالي و تأثير آن بر رشد و توسعه اقتصادي

آيا توسعه بخش مالي اقتصاد منجر به رشد و توسعه اقتصادي مي‌گردد؟

آيا بورس اوراق بهادار به عنوان نهادي از بازار سرمايه تأثيري بر رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد؟

توجه به کارکرد بازارهای مالی پاسخ سوال فوق روشن مي‌شود.

کارکردهاي مهم اقتصادي بازارهاي مالي عبارتند از:

انتقال وجوه مازاد خانوارهاي علاقمند به سرمايه‌گذاري به افراد يا موسسات نيازمند به وجوه.

بازار مالي ازطريق ابزارها ونهادهاي مالي، قادراست تا منابع پس‌انداز راکد را گردآوري و از طريق يک سازوکارمالي کارآمد در دسترس متقاضيان سرمايه قراردهد. لذا بازار مالي را مي توان بعنوان بازار تامين کننده يکي از مهمترين عوامل توليد(سرمايه) وآنچه بعنوان موتور رشد اقتصادي ازآن ياد مي شود، تعريف کرد.

[1] -Stock Exchange

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران