با توجه به توانایی آزمونهای هوش(آزمون وکسلر، SAT و

)،آنچه که امروزه در ir/search/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C/” title=”هیجانی”>هیجانی را پالایش و گاهی نیز منع میکند
با این وجود نسبت کنترل عقلانی ذهن بر بخش هیجانی آن به این صورت است که هر چه احساس شدید تر باشد ذهن هیجانی مسلط تر و ذهن خرد گرا بی اثر تر میگردد

اکنون با توجه به مطالب گفته شده قادر خواهیم  بود به سوال بالا پاسخ دهیم

از آنجا که آزمونهای هوش تنها  جنبه‌های شناخت ذهن را در بر میگیرند، قادر به تضمین موفقیت فرد در زندگی نخواهند بود
زیرا جنبه دیگری از استعداد، یعنی استعداد عاطفی و هیجانی را نادیده انگاشته اند
استعداد عاطفی یک توانایی عالی است

که مشخص می‌کند چگونه می‌توانیم از سایر مهارتهای خود از جمله عقل خام به بهترین صورت استفاده کنیم
می‌توان گفت که ما باید جدید