عوامل نوین در آمیخته بازاریابی

تئوریسین‌های

این توسعه مفهومی باعث ارزیابی مجدد irandoc
ac
ir/dashboard?q=%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C&topic_13=1018970″ title=”مزیت رقابتی”>مزیت رقابتی
باید توجه بالایی به مشتریان و رفع نیازهای آنها (بهتر از رقبا) داشته باشند
از طرفی مشتریان در خرید محصولات دارای گرایش­های مختلفی هستند که باید آنها را در تنظیم استراتژی‌های بازاریابی مورد توجه قرار داد
در صورتی که عناصر آمیخته بازاریابی شرکت در راستای اهداف مدنظر مشتریان قرار گیرد و منافع مشتریان را علاوه بر منافع سازمان پوشش دهد، شرکت از جایگاه رقابتی بسیار مناسبی در قیاس با رقبای بازار برخوردار خواهد شد و این نکته باعث افزایش سود‌آوری شرکت در بلند مدت خواهد بود
( بنت، 1997، 155)

2-2-11-5- فرآیند: یک روش ویژه عملیاتی یا مجموعه کارهایی است که مستلزم انجام اقدامات و مراحلی است که باید پشت سر هم انجام شود
یک فرآیند، نشانگر روش ترتیبی است که سیستم­های عملیاتی خدمت در آن کار می­کنند

فرآیند مدیریت عملیات، نقش مهمی در چگونگی و کیفیت خدمات دارد
از میان عوامل مربوط به فرآیند عملیات شعبات بانک می­توان به سرعت در کار، رعایت کردن نوبت مشتریان، مدت زمان ایستادن در صف باجه، مدت زمان انتظار برای گشایش حساب، روش­های پرداخت تسهیلاتی نظیر وام بانکی، نحوه بازپرداخت تسهیلات، نحوه پرداخت سود، کافی بودن تعداد کارکنان در هنگام مراجعه مشتریان، ثبات شیوه­ها و روش­های ارائه خدمات، تغییر فرآیندهای خدمات بر اساس خواست مشتری، استفاده از دیوان سالاری کم تر در ارائه خدمت، سهولت در تکمیل فرم­های مربوط به مشتری و کاهش مدت زمان تصویب وام اشاره کرد
(حق شناس کاشانی،1382، 98)

2-2-11-6- کارکنان: کارکنان شامل افرادی هستند که در تولید خدمت مشارکت دارند
بسیاری از خدمات به تقابل مستقیم شخصی بین مشتریان و کارکنان یک موسسه خدماتی بستگی دارد

2-2-11-7- شواهد فیزیکی: نشانه­های بصری یا علائم محسوسی هستند که دلیل علمی , ,