عوامل موثر در رضایت مشتری-دسترسی پایان نامه های فارسی

در فرآیند جلب

باید همواره به این اصل اساسی توجه کنیم که قول کمتری به مشتری بدهیم ولی بیشتر و بهتر از آنچه قول داده­ایم عرضه کنیم
این روش همواره مشتری را به احساس ذوق زدگی رسانده و در نهایت موجب تقویت ارتباط  و وفاداری مشتری می­شود
(Wang et al;2004,336)

مهم ترین عامل تعیین کننده رضایت مشتری ادراکات آن از com/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-5-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%87%d9%85/” title=”مدیریت بازاریابی “>مدیریت بازاریابی یعنی پیدا کردن هرچه بیشتر مشتریان و افزایش درخواست­ها؛ اما مدیران irandoc
ac
ir/dashboard?q=%D8%AE%D9%84%D9%82+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4&topic_4=422116″ title=”خلق ارزش”>خلق ارزش
برای مشتری می­پردازیم: وفاداری و ir/search/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF/” title=”رفتار خرید”>رفتار خرید دوباره (تکراری) نیست، اگر چه این دو مفهوم می­توانند خیلی به هم مرتبط باشند
وفاداری بیانگر یک نیت رفتاری نسبت به یک محصول یا خدمت می­باشد
وفاداری نقش محوری در حفظ و نگهداری موفق مشتریان دارد
(جاکوبی و چستنات[1]،1978، 11 )

وفاداری دربرگیرنده سه جزء شناخت، احساس و تمایل رفتاری می­باشد
وفاداری مشتری یک تعهد عمیق به خرید مداوم و مستمر یک محصول و یا خدمت ترجیح داده شده، علیرغم تاثیرهای موقعیتی و تلاش­های بازاریابی رقبا( عامل بالقوه irandoc
ac
ir/dashboard?q=%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C&topic_12=882347″ title=”ارزش مشتری”>ارزش مشتری
به سطحی کاهش پیدا کند که برای مشتریان آن شرکت ثابت شود که رقبا بهتر می­توانند نیازش را برآورده سازند، مشتری ممکن است جذب شرکت­های رقیب گردد
میزان اهمیت وفاداری برای شرکت­ها متفاوت است
( بیلال [4] ، 2009، 75)

 

به طور کلی می­دانیم که بهترین ها , , , , ,