پایان نامه ارشد: علل گرایش جوانان و نوجوانان کاشان به مواد مخدر(اعتیاد) و راهکارهای …

بند اول: بیماری های روانی و اعتیاد

اکثر کسانی که در زمینه اعتیاد مطالعه کرده اند ، به این نتیجه رسیده اند که معتادین انسان هایی ظریف حساس و زود رنج هستند
انسان های حساس نسبت به مسائل اطراف خود ، توجه بیشتری دارند و همچنین ، مسائل آنها را بیشتر از دیگران می آزارد

این قبیل افراد متاسفانه مسائل و مشکلات درونی ذهنی دارند و در مقابل امری که چندان مشکل و ناراحت کننده نیست سریعا و در حد زیاد ناراحت ، عصبانی و آزرده می شوند ، و به صورت منطقی با آن برخورد نمی کنند
آنها می خواهند همه مسائل ، طبق میل و یا خواسته آنها باشد و اگر در مساله ای چنین وضعیتی نباشد موجب رنجش آنها می شود

بیماریهای عصبی ، سرخوردگی و مشکلات روانی و حالات ناشی از آنها نظیر : ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae/” title=”مواد مخدر”>مواد مخدر و داروهای روان گردان قرار  می‌گیرد

 

الف ) عقب ماندگی ذهنی :

به علت عدم تکامل شخصیت، عقب مانده های  ذهنی به علت نقص عقل و کم هوشی قادر به درک خطرات نبوده دارای شخصیت  تلقین پذیر می‌باشند
تحت تأثیر تلقین  دیگران به طرف اعتیاد کشانده می‌شوند

 

ب ) اسکیزوفرنی :

مبتلایان به بیماری اسکیزوفرنی ( جنون جوانی )که به سر و وضع خود توجه ندارند ونسبت به افراد  بی عاطفه بوده و به کسی مهر نمی ورزند وبه اجتماع بدبین و خود را در دنیایی  تصور می‌کنند که همه با اوخصومت دارند
دائم پریشان حال و منزوی بوده و برای تسکین آلام درونی تخیلی خود‌، ir/search/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C/” title=”هیجانی”>هیجانی، بی ثبات ،عجول و دائماً دچار اضطراب و تشویش می‌باشند به علت عدم تکامل شخصیت، اینگونه  افراد خود را بی کفایت تصور کرده نیازمند به اتکاء وحمایت دیگران میدانند

در نتیجه هیجان ،‌ترس و اضطراب بیمار احساس خستگی مفرط می‌کند
احساس خستگی ،بیمار را به کار و امور زندگی بی علاقه نموده، سبب عدم  عدم تمرکز حواس می‌گردد
افراد عصبی مخصوصاً بیماران مبتلا به فرسودگی  و ir/search/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84/” title=”استقلال”>استقلال طلبی و مبارزه :

اطفال وجوانان  برای اعلام استقلال وآزادی کاهش امیال ارضاء نشده معتاد می‌گردند
بعضی از افراد اعتیاد به موا مخدر را یک نوع نبرد و مبارزه بر علیه قدرت اجتماعی، خانواده، ارزشها، سنتها، قوانین و مقررات اجتماعی تصور نموده با معتاد  شدن طغیان و سرکشی خود را برعلیه جامعه و خانواده ابراز میدارند

 

د ) نجات از مشکلات :

گروهی از افراد که قدرت مقابله با مشکلات و ناکامی ها را ندارند اعتیاد را وسیله  نجات خود تلقی کرده و برای رهائی از ناراحتی ها و فشارهای روانی  و عدم اعتماد به خویشتن و رفع هیجانات درونی در جستجوی پناه امن، به مواد مخدر و یامصرف  داروهای روان گردان پناه می‌برند

 

بند سوم:اختلال منش (رفتار غیر عادی )

در زندگی روزمره به افرادی برمیخوریم که با وجود فراهم بودن همه شرایط و عوامل و امکانات، به علت عدم تکوین شخصیت، ظرفیت و قدرت پذیرش انطباق با ضوابط و معیارهای اخلاقی، مبانی مذهبی واجتماعی را نداشته و به آسانی نمی‌توانند خود را با محیط ir/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%db%8c%d8%8c%d8%a8/” title=”مصرف مواد”>مصرف مواد مخدر و توزیع آن می‌نمایند

جدید