تحقیق (پایان نامه) : علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به …

گروهی از افراد كه بعضاً ضعیف النفس هستند، قدرت مقابله با مشكلات و ناكامی ها را ندارند و اعتیاد را راه نجات خود تلقّی می كنند; برای رهایی از ناراحتی ها، فشارهای روانی،         بی اعتمادی به خویشتن و رفع هیجانات درونی در جستجوی پناهگاهی امن، به مواد مخدّر و یا مصرف داروهای روان گردان پناه می برند
این افراد فكر می كنند كه با ir/search/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8/” title=”اضطراب”>اضطراب و نگراني هاي شديد در فرد مي گردد
تا زماني که شخص مشکل خود را حل ننموده است ميزان ا ضطراب و تشويش دروني در او بالا مي رود
حال وقتي فرد خود نمي تواند مشکلش را حل نمايد، بهتر است از افراد متخصص و متبحر در اين زمينه کمک گيرد
ولي متاسفانه هنوز مشاوره جايگاه واقعي خود را در زندگي فردي و اجتماعي ما پيدا ننموده است
در نتيجه مشکلات روحي-رواني که در ايتدا به راحتي قابل درمان است، به مرور تبديل به معضلات عظيمي مي گردند که درمان آنها بسيار مشکل و پيچيده خواهد شد
بند دوم:حس كنجكاوی

اکثر مقالات و پایان نامه ها ,