پایان نامه ارشد – علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر …

 

بند اول ـ عوارض و ناهنجاری‌های اجتماعی اعتیاد

اعتیاد به ir/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c/” title=”مصرف مواد “>مصرف مواد مخدر بر رفتار و روابط فرد با دیگران آثار زیان بخشی بر جای می‌گذارد
در واقع، دگرگونی‌های سریع در رفتار، کاهش کارایی، فریب دیگران و تدبیر دیگری که معتاد برای رسیدن به ماده اعتیاد آور به کار می‌برد، سبب سلب اعتماد افراد از معتاد می‌شود و شخصیت وی را دچار تزلزل و بی ثباتی می‌کند
امروزه اعتیاد به مواد مخدر یک مسئله و پدیده اجتماعی است که امکان دارد زندگی سالم را از فرد و جامعه سلب کند
[1]

در اثر انحطاط شخصیت و عدم تعادل روانی، رابطه شخص معتاد و تمام انسان‌های دیگر خود به خود قطع می‌شود و پس از گرفتاری در دام اعتباد دیگر او چنان رابطه عادی، طبیعی،  فطری، روحی، معنوی و قلبی را با هیچ کس حتی پدر و مادر و خواهر و برادر و اولاد خود نیز پیدا نمی‌کند

به طور کلی معتاد نه تنها نمی‌تواند مولد و سازنده باشد، بلکه مصرف کننده‌ای است که غیر از ضرر اجتماعی هنر دیگری ندارد
فرد معتاد نسبت به اعضای خانواده خود احساس مسئولیت نمی‌کند و موقعیت اجتماعی او متزلزل و بعضاً حتی فاقد موقعیت اجتماعی است
معتاد به دیگران اعتماد ندارد و برآوردن نیازهای خود را مقدم بر دیگران می‌داند
همین طور روابط اجتماعی وی بسیار سطحی و تصنعتی است و به قدرت می‌تواند پیونده‌های مستحکم عاطفی و وفاداری و تعهد داشته باشد
در واقع توجه یک فرد معتاد بیش از اینکه به خود و خانواده خود باشد به کسی است که بتواند برای وی مواد مخدر تهیه کند
[2]

نکته حائز اهمیت اینکه عموماً آثار زیان بار اجتماعی مصرف مواد مخدر از واحد خانواده آغاز می‌شود
به این نحو که یک فرد معتاد نمی‌تواند وظایف همسرداری ، پدری و دیگر تکالیف خود را در خانواده به خوبی انجام دهد و قطعاً برای خانواده خویش مشکلاتی ایجاد می‌کند
یعنی معتاد انسانس است فاقد استعدادهای (انس و عاطفه) فطری اولیه یا به عبارتی دیگر او حتی نسبت به خویش و خویشاوندان نزدیک خود نیز بیگانه محض است

از نظر اجتماعی هم، چون از عوارض قهری اعتیاد، بی علاقه شدن به کار و شغل است
لطمات جبران ناپذیری به ir/search/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82/” title=”قاچاق”>قاچاق دست از کار مفید تولیدی کشیده و متقابلاً به ضرر جامعه مواد مهلک را پخش می‌کنند این امر نه تنها به ضرر اقتصاد کشور است موجب هلاکت و از کار افتادن نیروهای ir/7133-2/” title=”ثروت”>ثروت‌های باد آورده در این راه ، افراد فقیر و ناآگاه را به سمت خرید و فروش مواد و اعتیاد می‌کشاند
[5]

بدین ترتیب، مسائلی همچون خسارات ناشی از کاهش نیروی مولد و افزایش معتادین، صرف وقت دادگاه هزینه نگهداری مجرمین مواد مخدر و معتادان در زندان‌ها، هزینه مراکز بازپروری و درمانگاههای ir/search/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84/” title=”استقلال”>استقلال و عزت و شرف را در روح و جان جوانان و نوجوانان محو سازد و آنان را به موجودی بی اراده و سست عنصر و بی انگیزه و لاابالی و محتاج تبدیل نمایند

 

 

 

  1. فرید فدایی، روانپزشکی برای همه، ص 198
  2. هدایت اله ستوده، ir/search/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/” title=”جنایی”>جنایی، مقالات آموزشی، کمیته معاضدت عمومی , ,