دانلود پایان نامه ارشد – علل گرایش جوانان و نوجوانان …

و مشخصات آن عبارت است از:

1- احساس خوشی و تعادل کذب پس از استعمال

2- احتیاج شدید و غیر قابل مقاومت برای استعمال

3- تمایل به ازدیاد مقدار استعمال به علت تحمل سلولهای بدن به مقدار معمول

4- ir/search/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/” title=”اشتغال”>اشتغال ذهنی به ماده و احساس تمایل برای مصرف مجدد آن علاوه بر آن، این حالت میل فراوانی نسبت به مصرف مجدد در شخص به وجود می‌آورد
[2]

 


ج : اعتیاد از دیدگاه ir/search/%D8%AC%D8%B1%D9%85+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/” title=”جرم شناسی”>جرم شناسی

اعتیاد و سوء ir/search/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82+%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C/” title=”حقوق کیفری”>حقوق کیفری قرار داشته است
یعنی قضاوتی که جامعه در مورد اعتیاد دارد زمینه را برای جرم تلقی کردن آن فراهم ساخته و اصولاً آنچه که عملی را به جرم تبدیل می‌کند همین قضاوتی است که جامعه در مورد آن رفتار دارد
کشورها نیز تاکنون برای مقابله به پدیده اعتیاد راهکارهای مختلفی تجربه کرده‌اند، که همواره یکی از این راهکارها پاسخ کیفری و فرستادن سوء مصرف کنندگان ir/search/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1/” title=”مواد مخدر”>مواد مخدر مصرف نکند، دچار حالت پریشانی و ir/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%8c-%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%8c-%d8%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d9%81%d9%82%d9%87/” title=”سیاست جنایی”>سیاست جنایی که به دست بزه شناسان و جرم شناسان برای یک جامعه تنظیم می‌شود بر خلاف حقوق جزا تنها متکی به سیاست کیفری نیست بلکه درمان فرد خاطی و اصلاح نتیجه‌های موجود اجتماعی و رفع تبعیضات قانونی

نیز مورد توجه آن است
[4]

 

د: اعتیاد[5] از دیدگاه اجتماع

ناهنجاری ها و اعمال خلاف در جوامع مختلف متناسب با معیارهای موجود در آن جامعه در درجه خاصی از زشتی و نکوهش قرار دارد
برخی از خلافکاری ها در یک جامعه ممکن است در جوامع دیگر رفتاری پسندیده و یا حداقل عادی باشد
ولی معمولاً اکثر اعمال خلاف در جوامع مختلف خلاف محسوب می گردد
یکی از این ناهنجاری ها و خلاف ها اعتیاد است،به همین جهت اعتیاد را یکی از زشت ترین اعمال می دانند و حتی فردی که معتاد است خود را معتاد نمی داند و خانواده او نیز این مسئله را انکار و پنهان می کند
مسئله مهمی که در مورد اعتیاد و جامعه مطرح می باشد تصویر و نگرشی است که جامعه و افراد آن از معتادین دارند
همانطور که معیارهای جامعه رفتارهای ناهنجار و ضد اجتماعی را انحراف می شناسد،طبیعی است که از اعتیاد هم چنین تصویری در اذهان عمومی وجود داشته باشد و حاصل آن انزجار و دوری گزینی مردم آن باشد
اعتیاد همه جوانب و شوون زندگی فرد را متاثر می سازد:بهداشت وسلامت اجتماعی،شناختی،روانی ،عاطفی،اجتماعی،روحی و معنوی از آنجا که اعتیاد امری پیشرونده است،کارکرد و فعالیت این نواحی نیز به نحو فزآینده ای رو به وخامت می نهد
آسیب و خطارفتگی در هر یک از این نواحی علایم و دوره های خاصی دارد

معتاد به انسانی گفته می‌شود که از راههای  گوناگون نظیر خوردن مواد مخدر، تزریق آن، دود کردن، استنشاق، یا از راه مقعد یک نوع ماده یا چند نوع ماده را با هم به صورت مداوم مصرف می‌کند که در صورت قطع آن با مسایل جسمانی، رفتاری، یا هر دو مشکل با هم مواجه می‌شود

 

ir/search/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C/” title=”آسیب شناسی”>آسیب شناسی خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم جدید , , ,