پایان نامه روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

اولویت های اداره شهرهای بزرگ در دنیا تغییر زیادی کرده که یکی از این اولویت ها، مسئله تأمین [1]

کشور آلمان به عنوان کشوری توسعه یافته دارای 16 ایالت است که جمعیت آنها بین 70 هزار نفر تا 6/17 میلیون نفر می باشند
در این کشور 16 هزار شهرداری وجود دارد
مخارج شهرداری ها در کشور آلمان، حدود 9/26 درصد از مخارج صرف شده بین سطوح مختلف دولت را شامل می شود
این امر گواهی اهمیت شهرداری ها در ساختار این کشور است
88 درصد از کارکنان بخش عمومی را هم نیروی به کار گرفته شده در شهرداری ها تشکیل می دهند به این دلیل که بیشتر فعالیت های اجرایی که دولت ها موظف به انجام آن هستند را شهرداری ها انجام می دهند
“بودجه های نهادها و حکومت های محلی از دو بخش جاری و سرمایه ای تشکیل می شوند
محل تامین بودجه های جاری، درآمدهای جاری و محل تامین بودجه های سرمایه ای، درآمدهای سرمایه ای می باشند که از محل کمک های بلاعوض  سرمایه گذاری از جانب دولت و نیز عواید حاصل از فروش تامین شده است
درآمدهای مالیاتی هم منبع درآمدی برای شهرداری ها هستند
درآمد شهرداری ها از کمک های بلاعوض، ir/search/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6/” title=”استقراض”>استقراض، تسهیلات بانکی و در موارد از منابع دیگر تامین می شود
(سعیدی مهرآباد،1389،ص 13)

اصولا در سیستمهای حکومتی فدرال دولت مرکزی در امور محلی ایالات و شهرها کمتر دخالت می کند این نکته در مورد آلمان هم صادق است چراکه حکومتهای محلی از ir/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7/”>دانلود پایان نامه : بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

1-1-6-2-  مشارکت مردم با شهرداری

ماهیت حکومت ملی در آلمان نیز ir/fa/tag/19/%D8%B1%D8%B4%D8%AF+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C” title=”رشد اقتصادی”>رشد اقتصادی تاکید داشت
برنامه سوم در سالهای 76-1972 در حالی اجرا شد که اقتصاد کشور با اولین شوک نفتی مواجه بود و برنامه علاوه بر رشد اقتصادی بر پایداری پولی تاکید داشت
در برنامه چهارم مشکل تخریب منابع طبیعی و زیست محیطی  ناپایداری سیاسی بسیار سترده بود و برنامه مرکز توجه خود را بر تجزیه و تحلیل مشکلات و جست و جوی راه حل ها قرار داد
طرح های توسعه ملی از برنامه پنجم ( 1986-1982 ) ار تجزیه و تحلیل پروژه ای به رویکرد برنامه ای رسیدند و برنامه های منطقه ای و ناحیه ای مورد تاکید قرار گرفتند
در برنامه ششم روال تغییر چندانی نداشت ( 91-1987 ) و تنها مشکلات اجتماعی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده شدند؛ اما در برنامه هفتم تاثیر جهانی شدن بر این کشور، دموکراسی بیشتر را به همراه آورد و مفهوم توسعه پایدار در طرح برجسته شد
در کنار رشد اقتصادی دو هدف دیگر – توزیع درآمد و توسعه ir/%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/” title=”کیفیت زندگی”>کیفیت زندگی و محیط زیست – مبنای طرح قرار گرفت (96-1992) نهایتا برنامه هشتم (2001-1997) با گذار از قرن بیستم و یکم همراه بود و توسعه پایدار با هدف توسعه انسانی در طرح گنجانده شد و در برنامه بر اداره مدیریت و تمرکززدایی از برنامه ریزی تاکید گردید

در تایلند که در زمره کشورهای در حال توسعه است، دولت محلی به 6  صورت مختلف سازمان یافته و به یکسان در مناطق روستایی و شهری ir/search/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87+%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C/” title=”بودجه ریزی”>بودجه ریزی سالانه را انجام می دهند که در آن بودجه بندی پروژه های عمرانی با برنامه های توسعه سالانه و 5 ساله سازگار است
جمع آوری عواید توسط دولت محلی و براساس قوانین و مقررات پیش بینی شده براساس بخشنامه دولت محلی تصویب می شود
ساختار عواید براساس ir/search/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%B9%D9%85%D8%B1/” title=”بیمه عمر”>بیمه عمر، بیمه عمومی و کارگشایی و نیز خدمات است
همین طور مالیات بر جاده ها و وسایل نقلیه به شهرداری ها داده می شود
در مرحله سوم هم کارمزدها، مجوزها، جریمه ها، عواید حاصل از مستغلات، موسسات عام المنفعه و بنگاه های دولت محلی و هدایا، کمک ها، وام ها و یارانه های دولت مرکزی است
(مقدم ، 1383،ص 48)