پایان نامه : رابطه بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی و رضایت …

بار- آن(1997)، هوش­ ir/search/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3/” title=”استرس”>استرس( کنترل و مدیریت­هیجانی)

 • سازگاری( ir/search/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C/” title=”خودآگاهی”>خودآگاهی و خود­ابزاری) :

  1- خودآگاهی هیجانی( آگاه بودن از هیجانات خود و درک آن­ها)

  2- احترام به خود( آگاهی از خود، درک و پذیرش خود)

  3- قاطعیت( ابراز خود و بیان احساسات­مان به شیوه­ای غیر­مخرب)

  4 –  ir/search/%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C/” title=”وابستگی”>وابستگی هیجانی به دیگران)

  5- ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%d9%87/” title=”احساس تعلق”>احساس تعلق به آن)

  3 – روابط بین­فردی( ایجاد روابط متقابل ارضا کننده)

  * مدیریت استرس( کنترل و مدیریت هیجانی) :

  1- تحمل استرس( مدیریت کارآمد و سازنده هیجانات­مان)

  2- کنترل تکانه­ها( کنترل کارآمد و سازنده هیجانات­مان)

  دانلود پایان نامه ارشد (متن کامل) :

  * قابلیت سازگاری( مدیریت تغییر) :

  1- آزمون­واقعیت( اعتباریابی احساسات­مان و فکر کردن به واقعیت خارجی)

  2- انعطاف­پذیری( مقابله با تغییر روزمره در زندگی و سازگار شدن با آن)

  3- حل مسأله( ایجاد راه حل­های کارآمد برای مشکلاتی که ماهیت درون­فردی یا میان­فردی دارند)

  * خلق­کلی( خود­انگیختگی) :

  1- خوش­بینی( داشتن دید و نگاهی مثبت به جنبه روشن­تر زندگی)

  2- شادی( احساس رضایت از خود، دیگران و زندگی در کل)