پژوهش(پایان نامه) : رابطه‌ رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات

2-2-5-4
ضرورت توجه به sid
ir/fa/journal/AdvanceJournal
aspx?str=&type=&subject=5&filter=” title=”علوم انسانی”>علوم انسانی
نمی توان روش واحدی را توصیه و تجویز نمود، جهت بررسی  فرهنگ سازمانی در سازمان ها شیوه های متعددی وجود دارد که با توجه به امکانات و شرایط ، محدوده ی زمانی ، وسعت بررسی ، سازمان مورد نظر ممکن است یک یا چند شیوه مناسب باشد (کاوسی و همکاران ، 1389 :133)

 

 

2-2-5-5
تبدیل سازمان به irandoc
ac
ir/dashboard?q=%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C&topic_13=1018970″ title=”مزیت رقابتی”>مزیت رقابتی
آینده داری می باشد (کاوسی وهمکاران ،  1389 :129)

دانلود پایان نامه ارشد (متن کامل) :

بررسی رابطه‌ رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات در بیمارستان‌های استان گیلان

امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست که راز و رمز بقای سازمان ها و گروه ها ، توانایی آنها در کسب دانش و اطلاعات مورد نیاز می باشد و سازمان های زیادی یافت می شوند که علیرغم اینکه از تواناییهای بالقوه ارزشمند برخوردار می باشند اما در رویارویی با تغییرات محیطی دچار آشفتگی می شوند و نظم موجود بین عوامل مختلف آنها بهم می خورد و سیستم ، کارآمدی خود را از دست می دهد، زیرا در کسب دانش و آگاهی لازم برای مواجهه با این شرایط شکست خورده اند و ساز و کار لازم جهت دریافت دانش را نداشته اند (choo,2005:81)

2ـ2 ـ 6
هوش سازمانی و یادگیری :

برای درک هوش سازمانی واهمیت آن در محیط کسب و کار ، باید دو جنبه را در نظر گرفت
جنبه ی غربی که به وسیله ی پیتر سنج و گریس آرگریس در ایلاات متحده امریکا تعیین شده است و جنبه ی شرقی آن به روش فکری ژاپنی توسط نوناکا و هیروتاکا تغییر یافته است
طبق نظریه ی پیتر سنج ، برای اینکه سازمانی تعلیم داده شود ، اعضای آن باید مدلهای تشریحی و فکری جدید را ایجاد کنند و در دیدگاه هدف مشترک سهیم شوند
دیدگاه پیتر سنج در مورد یادگیری سازمانی ، در خصوص گروهی از افرادی که به طور مستمر توانایی خود را در جهت ایجاد نتایجی تقویت می کنند که خود علاقه مندند و ثابت شده است (Lefter et al ,2008: 40)

یادگیری سازمانی  یکی از مولفه های بحرانی در هوش سازمانی است که توانایی ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ad%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87/” title=”حل مسئله”>حل مسئله در موقعیت های واقعی است و ممکن است برای امور آتی مناسب نباشد
اما زمانی که سازمان درگیر حل یک مسئله ی سخت است، شکی وجود ندارد که مطالب مهم باید یاد گرفته شوند و در حافظه ی متحد ذخیره شوند
( Halal ,1998 : 24)