تخمین زمان مرگ توسط فیسبوک با رصد اطلاعات

فیسبوک می خواد به تخمین زمان مرگ کاربران بپردازه. فیسبوک همه وجوه زندگی یه کاربر رو دنبال کرده و اطلاعات خیلی از اون بدست می آورد و با اینجور دیتای بزرگی حالا می خواد که زمان مرگ کاربرانش رو پیش بینی کنه.

انگار رصد اطلاعات کاربران تونسته راه این شرکت واسه رسیدن به موفقیتای بیشتر رو صاف کنه. تا جایی که فیسبوک می خواد به تخمین زمان مرگ کاربران بپردازه.

تخمین زمان مرگ ، پتنت جدیدی از فیسبوکه که از پیشرفت موتور پیش بینی تغییرات زندگی خبر میده و میتونه اتفاقای بزرگ زندگی یه کاربر فیسبوک رو مشخص کنه.

این الگوریتم هم اینکه می تونه زمان تغییرات احتمالی مثل وضعیت تاهل، تولد بچه، شغل جدید، فارغ التحصیلی یا مرگ یه شخص رو به دست آورد.
تاهل

این موتور از یادگیری ماشینی و گذشته ثبت شده کاربر در فیسبوک استفاده می کنه تا بتونه احتمال وقوع هر اتفاق در آینده کاربر رو محاسبه کنه و نتیجه ای دقیق ارائه دهد.

به چه دلیل فیسبوک قصد تخمین زمان مرگ کاربران رو داره؟

فیسبوک می خواد به تخمین زمان مرگ کاربران بپردازه

مهمترین دلیل فیسبوک واسه طراحی الگوریتمی که بتونه به تخمین زمان مرگ کاربران بپرداد، تبلیغاته. فیسبوک با داشتن اطلاعات در مورد خصوصی ترین جزییات زندگی یه کاربر، بهترین گزینه تبلیغاتی رو انتخاب و بهش نشون میده.

مثلا اگه این الگوریتم بتونه زمان حامله بودن یه کاربر رو با مشاهده پستای فرستاده شده به وسیله ایشون تخمین بزنه، می تونه تبلیغات زیادی درباره لباسای کودک به اون نشون بده.

حامله

الگوریتمای هوش مصنوعی به سرعت در حال گسترش و پیشرفته. آینده چیجوری میشه؟!

منیع: techrato.com