پایان نامه ارشد – تاثیر نوآوری سازمانی وقابلیت های تکنولوژیکی بر …

وفاداری آزاد: که کاملا افراد در آن بی­علاقه هستند
آنها مشتری نیستند زیرا هیچ آگاهی ندارند
البته ممکن است شرایط تغییر کند و آنها در آینده مشتری این برند شوند
به عبارت دیگر آنها بالقوه می­توانند مشتری وفادار باشند

وفادرای مداخله ای: در مورد مشتریانی صحیح است که بطور موقت در وضعیت وفاداری قرار گرفته­اند و هنوز سوالاتی در مورد برند دارند زیرا آنها تجربه منفی از این برند داشته و یا این برند را با دیگر برندها متفاوت میدانند
این مشتریان می توانند تشویق شوند و تجربه­های منفی آنها حذف شود

وفاداری شیفته: مشتریانی هستند که عادت به وفاداری دارند
رفنار آنها به گونه­ای است که تکرار خرید                 نمی ­کنند و احتمالا در آینده نیز این برند را خریداری نمی­کنند
نگرش آنها به برند مثبت است، اما اغلب             بی تفاوت هستند
شیفتگی آنان به علت تجربه منفی از یک برند و تجربه مثبت نسبت به رقبا و یا تغییر در نیازهای مشتری است

وفادرای از هم گسیخته: این مشتریان دارای نگرش منفی قوی و رفتار احترام آمیز نسبت به آنان است
آنها نگرش منفی خود را نسبت به برند حفظ می­کنند و احتمالا با دیگر برندها ارتباط برقرار می‌نمایند
(Rowley and Daves, 1995 in Ioan,2000)

 

جدول 2-2-وفاداری از دیدگاه رایلی و دیویس ( Rowley and Daves, 1995)

رفتار
منفی بی تفاوت   نگرش
شیفته وفاداری آزاد منفی
از هم گسیخته مداخله گر بی تفاوت

 

 

 

 

 

با توجه به مدل رایلی و دیویس(1995)، ir/search/%D9%85%D8%AF%D9%84+%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C/” title=”مدل مفهومی”>مدل مفهومی تحقیق کمک کند

[1] Rowley