پایان نامه ارشد: تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش …

تحقیقات مختلف بازار نشان داده‌اند که ir/search/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87/” title=”ارزش ویژه”>ارزش ویژه نام تجاری (Brand Equity) می‌شود
برخی بسته‌بندی‌ها، به‌ویژه برای محصولات غذایی طوری طراحی می‌شوند که برای ir/search/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/” title=”بازاریابی”>بازاریابی استفاده می‌کنند
این بسته‌بندی‌ها، شامل تصاویری مثل ورزشکاران و شخصیت‌های سینمایی هستند
اگر چه این کار توسط برخی بازاریابان به‌عنوان یک عمل پُر ریسک شناخته شده، اما طراحی‌های مجدد و کوتاه‌مدتِ بسته‌بندی فرصتی را برای افزایش فروشِ کوتاه‌مدت و جذب مصرف‌کنندگان جدید فراهم می‌کند
محققان نشان داده‌اند که این عمل، وقتی موفق می‌شود که حداقل سالی 4 بار بسته‌بندی به‌طور کوتاه‌مدت طراحی مجدد شود( VanHurley, 2007, P
53)

 

 

2-2-2-6-6-عناصر بسته‌بندی

مروری بر متون مرتبط نشان می‌دهد که 4 عنصر عمده و اصلی بسته‌بندی به طور بالقوه بر تصمیمات خرید مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارند
این چهار عنصر می‌توانند در دو گروه تقسیم‌بندی شوند:

1) عناصر بصری (Visual)؛ این عناصر دو قسم است:

الف) تصاویر گرافیکی و رنگ؛ افراد مختلف با توجه به سطح درگیری‌شان در شیوه‌های مختلفی به بسته‌های مختلف عکس‌العمل و پاسخ می‌دهند
چون ارزیابی ویژگی‌ها در تصمیم‌گیری دارای سطح درگیری کم، اهمیت کمی دارد، عامل محسوس و قابل توجهی مثل تصاویر و طرح گرافیکی و رنگ در انتخاب یک محصولِ دارای سطح درگیری کم، مهم‌تر می‌شوند
به‌بیان دیگر، رفتار مصرف‌کنندگان به‌سوی محصولات دارای درگیری بالا، کمتر توسط مسائل تصویری تأثیر می‌پذیرد
برای محصولات دارای درگیری کم، توسعه بازار از طریق ارتباطات بازاریابی شامل تصویرسازی (Image Building)، تأثیر مهمی بر تصمیم‌گیری مصرف‌کننده دارد

اهمیت گرافیک یا تصاویر گرافیکی توسط تصاویر ایجادشده روی بسته تشریح می‌شود؛ خواه این تصاویر به‌طور هدفمند و خواه بدون قصد و بدون پیش‌بینی توسط بازاریاب ایجاد شده باشد
گرافیک، شامل طرح تصویر، ترکیب‌های رنگی، علائم و نشانه‌ها و عکس یا تصویر محصول است
همان‌طور که یکی از ویژگی‌های محصول، که به‌طور مستقیم چنین پیام‌هایی را به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌کند، ویژگی‌های طراحی بسته باید در نمایش دادن نشانه‌های دیگر، برجسته و چشم‌گیر باشندSilayoi & Speece, 2007 , P
1498))

ب) اندازه و شکل بسته‌بندی؛ اندازه و شکل، ابعاد مهم و حیاتی برای بسته‌بندی هستند
یک شیوه‌ای که مصرف‌کنندگان از این ابعاد (اندازه و شکل) استفاده می‌کنند، این است که به‌طور ساده از ویژگی‌های بصری درباره حجم محصول قضاوت می‌کنند
عدم تطابق اندازه بسته‌بندی با حجم محصول پس از مصرف، ممکن است به این منجر نشود که مصرف‌کنندگان، قضاوت خود درباره حجم محصول را مورد بازبینی قرار دهند؛ به‌ویژه اگر این اختلاف خیلی زیاد باشد

اندازه‌های مختلف بسته‌بندی به‌طور بالقوه برای مصرف‌کنندگانی با سطح درگیری متفاوت، جذاب هستند
برای مثال، برای برخی محصولات غذایی دارای سطح درگیری کم مثل محصولات عمومی، قیمت پایین از طریق صرفه‌جویی‌های ناشی از کاهش هزینه‌های بسته‌بندی و هزینه‌های ترفیعی امکان‌پذیر است
چون محصولات عمومی در اندازه‌های بزرگ بسته‌بندی می‌شوند، این اندازه بسته‌بندی مستقیماً نیازهای خانوارهای بزرگتری را برآورده می‌کنند و این خانوارها، به احتمال بیشتری، به‌دنبال این اندازه بسته‌ها هستند
آنها قیمت پایین محصولات عمومی را در بسته‌بندی بزرگ‌تر می‌یابند؛ که برای آنها خرید جذّابی است
علاوه‌بر این، هنگامی که تعیین ir/search/%D8%B3%D8%A8%DA%A9+%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/” title=”سبک زندگی”>سبک زندگی مصرف‌کننده مرتبط هستند
به‌بیان دیگر، تکنولوژی توسعه‌یافته برای بسته‌بندی، مستقیماً از روندهای فعلی محصولات و رفتارهای مصرف‌کننده ناشی شده است
تکنولوژی بسته‌بندی در آن پیامی محدود شده است که منتقل می‌شود و باید معیار مصرف‌کننده را به‌طور کامل برآورده کند
مهم‌تر اینکه باید به شکل دیداری (بصری) به‌عنوان یکی از عناصر ارتباطی ارائه شود

دانلود پایان نامه ارشد :

مقاله :

مردم به “زمان” به‌عنوان یک منبع گران‌بها می‌نگرند و همیشه زمان زیادی را برای آماده کردن غذا صرف نمی‌کنند
راحتی، به‌عنوان عامل مهمی برای محصولات غذایی تبدیل شده و مصرف‌کنندگانی که نگران صرفه‌جویی در وقت هستند به‌دلیل ارتباط تکنولوژی با راحتی و آسایش، توجه بیشتری به مزایای تکنولوژی جدید می‌کنند
تکنولوژی موجود در بسته، همچنین چیزهایی مثل سهولت مصرف محصول، تازگی و ارزش غذایی را منتقل می‌کند
این ویژگی‌های ارتباطی مرتبط با تکنولوژی نیز، بر تصمیم خرید مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارند( Silayoi & Speece, 2007 , P
1500)