تاثیر جو اخلاق سازمانی برمدیریت دانش در سازمان …

2) صمیمیت[2]: به روابط گرم و دوستانه، اجتماعی و خوشایند بین کارکنان اطلاق می گردد

3) روحیه[3]: به شرایطی اطلاق می شود که در آن معلمان از کار با یکدیگر لذت می برند و نسبت به همکاران و دانش آموزان احساس تعهد می کنند

4) عدم جوشش[4]: عدم گرایش کارکنان به مشارکت در امور مدرسه عدم جوشش یا پیوند ناپذیری اطلاق می شود
گاه به آن بی قیدی یا عدم تعهد نیز گفته می شود
در این حالت کارکنان در کارها اتلاف وقت می کنند و نسبت به همکاران خود رفتارهای انتقادآمیز نشان می دهند

ب) رفتار مدیر:

1) تاکید بر اجرای برنامه ها[5]: این بعد کنترل دقیق و رفتار دستوری و آمرانه مدیر را نشان می دهد

2) کناره جویی یا حفظ فاصله[6]: به رفتار غیر شخصی و رسمی مدیر اشاره دارد
در این حالت مدیر از کارکنان خود فاصله می گیرد و علاقه مند است که با قوانین و مقررات امور را پیش ببرد

3) مراعات[7]: این بعد به رفتار دوستانه و گرم مدیر نسبت داده می شود؛ مدیری که دوست دارد به شیوه های انسانی با معلمان خود رفتار کند

4) اعتماد[8]: این بعد به رفتار پویای مدیر اشاره دارد
مدیر از راه نمونه قرار دادن خود، سعی بر ایجاد انگیزه در معلمان دارد(بهرام زاده و همکاران، 1388)

هانتر و همکاران(2011) معتقدند که کنش های اجتماعی با ایجاد ir/search/%D8%AC%D9%88+%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C/” title=”جو اخلاقی”>جو اخلاقی پی برد(Asif, 2011)

دانلود پایان نامه ارشد :

irandoc
ac
ir/articles/article_print/791142″>لینک در ایران داک

2-2-6) نقش اخلاق در سازمان

سازمان ها برای انجام دادن امور سازمانی خود، علاوه بر معیارهای سازمانی و قانونی نیاز به مجموعه ای از رهنمود های اخلاقی و ارزشی دارند که آنان را در رفتار و اعمال اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و عمومی میسرسازد
معمولاً اعضای سازمان ارزش هایی را که در ارتباط با زندگی سازمانی آنها است، می پذیرند
سازمان ها مجبورند که محیطی از اخلاق و ارزش ها در سازمان ایجادکنند
درک نوع رفتار قابل قبول عاملی مهم در جو سازمانی می باشد
درک رفتار مناسب بخشی از جو سازمانی است، که همه بخش ها را در فرایند irandoc
ac
ir/dashboard?q=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C&topic_11=970414″ title=”رفتار اخلاقی”>رفتار اخلاقی
یک مسئله عمومی است
سازمان ها به دنبال کارکنان درست کار هستند و در اخلاق و deyblog
ir/post/6″ title=”ادراک”>ادراک
از امور درست و اشتباه در محیط کاری سازمان بوده و تفسیر و ارزیابی صحیح آن هنجارها و ارزش های سازمانی را انعکاس می دهد
(رحیم نیا و نیکخواه فرخانی، 1390)
جو اخلاقی سازمان هدایتگر رفتار کارکنان و بازتاب خصوصیات اخلاقی هر سازمان است
جو اخلاقی  همچنین بهترین ها ,