دانلود پایان نامه ارشد ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ) و ارزش طول …

اصولاً طراحی و پیاده سازی

“>

“>“>دانلود مقاله :

ir/search/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C/” title=”داده کاوی”>داده کاوی back- office به منظور رسیدن به دیدگاه مشتری

  • ایجاد یک انبار داده مرکزی برای داده‌های جدید و قدیم، داده کاوی و تجزیه و تحلیل آن، ایجاد مدل‌های داده متفاوت برای ارائه راه کار، استاندارد نمودن فرمت داده‌ها برای کاهش پیچیدگی و استفاده نمودن از داده‌های با کیفیت بالا
  • اتوماسیون فرآیند ir/search/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C/” title=”سودآوری”>سودآوری و تعیین نیازها و فرصت‌های مشتری
  • پیشنهاد سطح خدمت رسانی مشابه به مشتری از طریق کانال‌ها (تامپسون 2006)
  • اما استفاده از همه این ملاحظات در طراحی و پیاده سازی سیستم‌ها زمانی ممکن است که فعالیت طراحی در بستر یک ir/search/%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C/” title=”بخش بندی”>بخش بندی مشتریان بر اساس رفتار خریدشان انجام می‌گیرد که برای این منظور لازم است مشخصات فردی مشتری از جمله خواسته‌های وی، الگوهای روانی و رفتاری وی شناسایی شده و این ورودیها جهت توسعه و ایجاد محصول جدید بکار آید
    در مرحله چهارم به آموزشی ,